FIRST11

Polityka prywatności aplikacji FIRST 11

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) stanowi integralną część Regulaminu i opisuje jakie dane osobowe będą zbierane lub generowane (przetwarzane) w czasie korzystania przez Państwa z mobilnych lub webowych aplikacji First11 („Aplikacja”). Polityka opisuje rodzaje oraz kategorie danych osobowych zbieranych w czasie korzystania z Aplikacji, jak i sposób użycia, udostępniania i ochrony Państwa danych osobowych. Tłumaczy ona również posiadane przez Państwa możliwości wyboru dotyczące Państwa danych osobowych oraz wskazuje sposób kontaktu z nami.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Aplikacji. Korzystając z Aplikacji potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków.

I. Administrator Danych Osobowych – kto przetwarza Państwa dane osobowe?

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Aplikacji, który dostępny jest pod adresem: http://first11.co/pl/terms-and-conditions.html, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone pojęcia zostały w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) jest Usługodawca, tj. First 11 S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Longinusa Podbipięty 29B, 31-980 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682883, NIP 675-159-65-74, REGON 367549440.

II. Przetwarzanie danych osobowych – jakie są zasady oraz podstawy przetwarzania oraz ile danych przetwarzamy?

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji Usługodawca prosi Państwa o podanie danych osobowych, a następnie przetwarza Państwa dane osobowe jako Użytkowników Aplikacji. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Usługodawcą i prawidłowego korzystania z Aplikacji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 3. Państwa dane osobowe obejmują:
  1. dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ogólna lokalizacja (miasto);
  2. login i informacje o koncie, w tym nazwę użytkownika, hasło i indywidualny ID użytkownika;
  3. informacje osobiste, w tym informację o płci i dacie urodzenia;
  4. informacje o płatności oraz dane dotyczące dostawy;
  5. obrazy, zdjęcia i filmy;
  6. dane o cechach fizycznych, takich jak: waga, wzrost, wymiary ciała (np. długość kroku oraz rozmiar buta/stopy);
  7. dane o aktywności fizycznej, podane przez Państwa lub wygenerowane za pomocą naszych Stron lub Aplikacji (np. przyspieszenie, ilość kroków, czas trwania kroku, dystans kroku, czas rozpoczęcia każdego kroku, ilość kopnięć, prędkość kopnięć, czas każdego z kopnięć, czas trwania treningu, czas trwania aktywności/ruchu podczas treningu, przebyty dystans, maksymalna prędkość biegu, maksymalna prędkość kopnięcia, lokalizacja na boisku, spalone kalorie);
  8. preferencje osobiste, w tym dotyczące marketingu (np. preferowana noga, zajmowana pozycja na boisku, ulubiony klub sportowy, ulubiona marka sprzętu sportowego) i plików cookie.
 4. Dodatkowe dane osobowe wykorzystywane są do uruchamiania poszczególnych funkcji w naszych Aplikacjach lub usługach. Na przykład, prosimy Państwa o dostęp do Państwa kontaktów w celu umożliwienia interakcji ze znajomymi lub innymi użytkownikami Strony (np. trenerów, klubów piłkarskich, scoutów), dostęp do Państwa kalendarza w celu utworzenia planu treningowego lub dostęp do portalu społecznościowego w celu zamieszczenia na nim treści z Aplikacji lub weryfikacji tożsamości (logowanie przez Facebook). Te dane osobowe obejmują:

 1. informacje o ruchu pochodzące z sensorów urządzenia F11;

 2. zdjęcia, filmy , kontakty i informacje z kalendarza;

 3. informacje dotyczące portalów społecznościowych, w tym dane dostępowe oraz wszelkie informacje z publicznych postów bądź Państwa komunikacji z nami.

 1. Podczas korzystania z naszych Stron lub Aplikacji dane zbierane są automatycznie, a następnie przekazywane do serwerów First 11 S.A poprzez obsługujące je platformy technologiczne. Na przykład - Państwa wyszukiwarka internetowa lub urządzenie mobilne mogą przesyłać First 11 S.A określone dane w czasie korzystania ze Stron lub z Aplikacji First 11 przy użyciu tych narzędzi. Dane te obejmują:

  1. ID urządzenia, status połączenia, dostęp do sieci, informacje o pamięci oraz o stanie baterii;

  2. pliki cookie, adresy IP, nagłówki odsyłające, dane pozwalające na identyfikację wyszukiwarki internetowej i jej wersji oraz sygnały nawigacyjne i znaczniki.

III. Przetwarzanie danych osobowych – w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób?

 1. Podczas korzystania z naszych Aplikacji informujemy Państwa o tym, że gromadzimy i wykorzystujemy dane, poprzez standardowe zgody w sklepach z aplikacjami, mobilnych systemach operacyjnych oraz w Aplikacjach. Prosimy również Państwa o wyrażenie zgody w wypadku, gdy jest to konieczne.

 2. Państwa dane osobowe używane są w celu:

  1. udostępnienia funkcji na naszych Stronach i w Aplikacjach oraz do świadczenia wybranych przez Państwa usług;

  2. w celu przesyłania informacji o naszych produktach, usługach, wydarzeniach, jak i w innych celach promocyjnych;

  3. w celu prowadzenia, poprawy i utrzymania naszej działalności, naszych produktów i usług;

  4. w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa First11 lub podmiotów trzecich;

  5. na potrzeby ogólnych badań i analiz;

  6. wykorzystania (przetwarzania) informacji o treningu;

  7. inne cele (w tym celu poprosimy Państwa o odrębną zgodę w razie konieczności).

 3. Jeżeli korzystają Państwo z naszych Aplikacji do zapisywania danych o swojej aktywności fizycznej lub cechach fizycznych, dane te zostaną przez nas zebrane i zapisane, aby umożliwić Państwu wgląd do nich w późniejszym czasie. Dane o aktywności fizycznej mogą obejmować zarówno informacje wprowadzone przez Państwa, jak i dane zgromadzone przez urządzenie w czasie aktywności, takie jak dane o lokalizacji na boisku i ruchu. Tego rodzaju dane o aktywności mogą być używane na potrzeby obliczeń związanych z innymi informacjami o aktywności, takich jak przebiegnięty dystans czy liczba spalonych kalorii, które to informacje zostaną następnie udostępnione Państwu w Aplikacji.

 4. W wielu przypadkach, w celu skorzystania z niektórych funkcji naszych Aplikacji i usług, będą Państwo proszeni o podanie dodatkowych danych lub wyrażenie dodatkowej zgody na wykorzystanie określonych informacji w konkretny sposób. Na przykład w celu udostępnienia treści w portalu społecznościowym mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych dostępowych.

 5. Po utworzeniu konta użytkownika, możemy wykorzystywać zarówno informacje przekazane przez Państwa, jak i informacje z innych źródeł związanych z usługami świadczonymi przez First 11, np. pochodzące ze Stron lub z Aplikacji First 11, dotyczące odwiedzin lub zakupów w sklepie First 11 udziału w wydarzeniach i konkursach First 11 (również poprzez inne podmioty stowarzyszone z First 11) w celu przesyłania spersonalizowanych wiadomości na temat produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować.

 6. Dane dostarczone przez Państwa mogą być wykorzystywane na potrzeby naszej działalności. Na przykład informacje na temat sposobu korzystania z naszych produktów i usług, posłużą nam do zwiększenia poziomu satysfakcji użytkowników i pomogą nam zarówno w zdiagnozowaniu problemów technicznych i serwisowych, jak i w zarządzaniu naszymi Stronami i Aplikacjami.

 7. Dane na temat sposobu korzystania z naszych Stron i Aplikacji mogą zostać użyte w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw, nadużyć, korzystania niezgodnego z prawem, jak i naruszeń naszych Regulaminów oraz na potrzeby zapewnienia zgodności z postanowieniami sądu, żądaniem władz lub obowiązującymi przepisami prawa.

 8. First 11 gromadzi Informacje o treningach użytkownika, aby pomóc użytkownikowi w osiągnięciu celów treningowych w trakcie używania aplikacji oraz w czasie, gdy dostarczamy użytkownikowi nasze usługi.

 9. W przypadku wyrażenia zgody na używanie przez First 11 Informacji o treningu na potrzeby personalizacji, Informacje o treningu użytkownika obejmą również wszelkie informacje ogólne udostępnione innym osobom przy pomocy aplikacji. Informacje o treningu mogą również zostać uwzględnione w dowolnych punktach odniesienia dotyczących wyników (w tym opartych na segmentach użytkowników) prezentowanych w ramach aplikacji lub usługi.


IV. Udostępnianie danych osobowych – kto może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych i na jakich zasadach?


 1. First 11 S.A. udostępnia Państwa dane osobowe:

  1. podmiotom powiązanym na potrzeby wskazane powyżej;

  2. usługodawcom zewnętrznym, przetwarzającym dane osobowe w imieniu First 11 S.A., na przykład w zarządzania i obsługi naszych danych, wysyłki wiadomości e-mail, badań i analiz, i zarządzania określonymi usługami i funkcjami;

  3. innym podmiotom zewnętrznym w zakresie koniecznym do:

   • zapewnienia zgodności z żądaniem władz, nakazem sądowym lub obowiązującymi przepisami prawa;

   • zapobieżenia niezgodnemu z prawem użyciu naszych Stron i Aplikacji bądź naruszaniu Warunków korzystania z naszych Stron i Aplikacji i naszych polityk;

   • ochrony przed roszczeniami osób trzecich;

   • oraz pomocy w zapobieganiu przypadkom oszustw (np. fałszerstw) lub ich wyjaśnianiu;

  4. Ponadto, możemy przekazywać Państwa dane osobowe w przypadku sprzedaży lub przekazania całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów (w tym w przypadku restrukturyzacji, wydzielenia, rozwiązania lub likwidacji).

  5. W związku z korzystaniem z funkcji społecznościowych naszych Stron lub Aplikacji mogą Państwo stworzyć profil publiczny, zawierający nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe i miejscowość, z której Państwo pochodzą. Mogą Państwo również udostępniać treści Państwa znajomym lub publicznie, w tym informacje o swojej aktywności.

  V. Pliki COOKIE

  1. Aplikacja w wersji webowej wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.

  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

   2. zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   3. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  4. Użytkownicy Aplikacji webowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Partnerów. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


  VI. Bezpieczeństwo danych osobowych – jak organizujemy bezpieczeństwo Państwa danych od strony organizacyjnej, technicznej i prawnej?

  1. Szyfrowanie i bezpieczeństwo: W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych stosujemy wiele technicznych i organizacyjnych środków ochrony, w tym narzędzia do szyfrowania i uwierzytelniania. Dane osobowe przechowywane są w zabezpieczonych sieciach, a dostęp do nich ma jedynie ograniczona liczba osób posiadających specjalne uprawnienia dostępowe do tych systemów
  2. Międzynarodowe transfery danych: Dane osobowe gromadzone lub generowane (przetwarzane) w kontekście naszych stron i Aplikacji, przechowywane są w chmurze w ramach usługi Microsoft Azure. Microsoft Corporation jako dostawca usługi, na podstawie zawartej umowy zapewnia:
   1. że przesyłanie informacji następuje za pomocą kanału VPN (tj. wirtualnej sieci prywatnej), tzw. tunelowanie gwarantujące prywatną i zaszyfrowaną komunikację;
   2. mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych oraz danych przechowanych w chmurze Azure z gwarancją nadpisania wszystkich danych w momencie zakończenia korzystania z usługi;
   3. przetwarzanie danych w obszarach geograficznych właściwych dla użytkownika usługi w celu skutecznej ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
   4. bieżące aktualizacje, monitoring oraz analizę przepływu informacji (w tym anomalii i zagrożeń), narzędzia służące do analizy zidentyfikowanych zagrożeń (forensic tools);
   5. zgodność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji - potwierdzoną certyfikatami - ze standardami ISO 27001, SOC 1, SOC 2, FedRAMP, UK G-Cloud, PCI DSS, HIPAA.
  3. Niektórzy odbiorcy danych, którym First 11 udostępnia Państwa dane osobowe, mogą znajdować się w państwach innych niż te, w których zgromadzono dane osobowe. Przepisy prawa obowiązujące w takich państwach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jak w państwie, w którym początkowo przekazali Państwo swoje dane. Niezależnie od tego, w związku z przekazywaniem danych osobowych do odbiorców w innych państwach zobowiązujemy się chronić takie informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce oraz zgodnie z obowiązującym prawem, właściwym dla krajów członkowskich Unii Europejskiej.
  4. Przechowywanie Państwa danych: Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne dla spełnienia celów, w których dane te zostały zebrane, ewentualnie do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo stanowi inaczej.

  VII. Prawa osób, których dane dotyczą – jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez First 11 S.A.

  1. Mają Państwo prawo:
   1. do uzyskania na żądanie, wyczerpującej informacji: o przetwarzaniu Państwa danych osobowych; o administratorze danych – jego siedzibie i pełnej nazwie; o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych; od kiedy przetwarzane są Państwa dane osobowe; o źródle, z którego pochodzą Państwa dane osobowe; o sposobie udostępniania danych osobowych oraz do jakich odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych mogą one trafić; uzyskania informacji na temat decyzji podjętych w sposób zautomatyzowany w Państwa sprawie – jeżeli miały one miejsce;
   2. do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, lub kiedy zostały zebrane z naruszeniem przepisów albo są już zbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane;
   3. do wniesienia:
    • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez First 11 S.A. albo odbiorców danych;
    • sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez First 11 S.A. albo odbiorców danych – kiedy First 11 S.A. zamierza przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych lub zamierza przekazać je innemu administratorowi danych;
    • żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ustawy o ochronie danych osobowych (tj. rozstrzyganie w sprawie osoby fizycznej wyłącznie na podstawie operacji przeprowadzonej w systemie informatycznym – tzw. zautomatyzowane podejmowanie decyzji) – jeżeli takie rozstrzygnięcie miało miejsce.

   Wszystkie sprawy dotycząca Państwa uprawnień będą rozstrzygane niezwłocznie lub w terminie 30 dni, z możliwością przedłużenia tego terminu, jeżeli będzie tego wymagała złożoność Państwa sprawy.

  2. W celu modyfikacji subskrypcji bądź rezygnacji z otrzymywania powiadomień mogą Państwo zmodyfikować swoje preferencje w części „zobacz lub zmień mój profil” na naszych Stronach. Oprócz tego mogą Państwo skontaktować się z nami w celu wykonania przysługujących Państwu praw, o których mowa wyżej za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się na Stronie lub wysyłając e-mail na adres support@first11.co.